Wynajem

OUTSOURCING WÓZKÓW WIDŁOWYCH
 

Outsourcing usług, które nie są bezpośrednio powiązane z rodzajem aktywności firm, cieszy się coraz  większą popularnością w USA jak również w krajach UE jak Anglia, Holandia, Niemcy czy Polska. Jego rolę doceniają zwłaszcza te podmioty biznesowe, które konsekwentnie monitorują rachunek kosztów.
Kluczowym aspektem zjawiska jest to, że dla dzisiejszych odbiorców priorytetem staje się korzystanie w dobrej cenie z funkcji, jakie może oferować maszyna, narzędzie lub produkt a nie jego prawna własność. 

„Czy kupujesz windę kiedy chcesz przemieścić się pomiędzy piętrami?”
 

Outsorcing floty, czyli powierzenie swojego taboru w opiekę firmy działającej w sprzęcie przeładunkowym ma tę zasadniczą korzyść, że pozwala zoptymalizować zarządzanie kosztami. Potrzeby transportowe zostają zaspokojone, a przedsiębiorstwo ma warunki by skoncentrować się na podstawowej działalności. Wyraźnie widać, że wynajem floty jest dla firmy opcją bardziej ekonomiczną niż kupno sprzętu.


 


 


 

REALNE KORZYŚCI FINANSOWE

 

 • niezmienny składnik wydatków w strategii finansowej nawet do 72 miesięcy- ujęte w systemie ratalnym są przewidywalne i mają stały charakter 
   
 • eliminicja kosztów rzeczowych i osobowych – nie ma konieczności ponoszenia nakładów związanych z utrzymaniem i serwisowaniem sprzętu
   
 • realny monitoring wydatków związanych z taborem maszyn- rata wynajmu, której wysokość pozostaje bez zmian  w trakcie obowiązywania umowy
   
 • mniejszy podatek dochodowy dzięki możliwości włączenia usługi wynajmu w koszty uzyskania przychodu
   
 • efektywne zarządzanie kapitałem firmy – środki przeznaczone wcześniej na zakup sprzętu mogą być wykorzystane do realizacji innych celów, faktycznie korelujących z działalnością przedsiębiorstwa
   
 • Nieingerowanie w zdolność kredytową
   
 • szansa na odliczenie podatku VAT z tytułu użytkowania pojazdu – zgodnie z obowiązują ustawą o podatkach od towarów i usług
   

 

REALNE KORZYŚCI OPERACYJNE
 

 • dajemy do dyspozycji wózki fabrycznie nowe
   
 • minimalizujemy czas przestojów oraz związane z nimi wydatki. Jako strona udzielająca najmu ponosimy odpowiedzialność za serwis  oraz zagwarantowanie floty zastępczej. W praktyce pozwala to ograniczyć do minimum  ryzyko jakie wiąże się z ewentualnymi przestojami.
   
 • profesjonalny serwis techniczny – gwarantujemy naprawy, przeglądy, wymiany płynów oraz materiałów eksploatacyjnych,  nadzorujemy czynności związane z dopuszczeniem sprzętu przez Urząd Dozoru Technicznego
   
 • poprawa organizacji i bezpieczeństwa pracy przez wprowadzenie sprzętu jednego producenta (standardyzacja pracy)
   
 • przy odnowieniu umowy wymieniamy flotę na fabrycznie nową
   
 • ponosimy odpowiedzialność za sprawność dostarczonych maszyn
   

 

RELACJA KOSZTÓW ZAKUPU DO KOSZTÓW UTRZYMANIA SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO
 

Większość przedsiębiorstw nie dokonuje kompleksowej analizy wydatków związanych z utrzymaniem taboru sprzętu przeładunkowego w całym cyklu życia (TCO*). Faktyczne koszty posiadania takiej floty nie mogą więc zostać odpowiednio rozpoznane.

Nawet przybliżona analiza opłat ponoszonych na utrzymanie i serwisowanie urządzeń, zrealizowana przy pomocy uproszczonej metody, prawie zawsze oznacza dla przedsiębiorcy weryfikację wyobrażeń. Przeprowadzona kontrola wykazuje, że realny koszt ponoszony na zakupiony sprzęt przeładunkowo-transportowy był wielokrotnością kosztu spodziewanego przez użytkownika.
 

 


 

 

STRATY ZWIĄZANE  Z POSIADANIEM SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO

VS. KORZYŚCI JAKIE OFERUJE OUTSORCING
 

POSIADANIE
 

 • Posiadanie pomniejsza kapitał - lepiej spożytkować go w innych sferach aktywności Twojej firmy
   
 • Posiadanie to konieczność ponoszenia opłat eksploatacyjnych oraz związanych z serwisem
   
 • Posiadanie generuje kolejne koszty związane z zatrudnieniem oraz utrzymaniem magazynów
   
 • Koszty eksploatacji są nieregularne, co powoduje, że planowanie nie jest skuteczne
   
 • Inne stają się wymagania wobec urządzeń, zmienia się technologia, a wymiana na nowszy to następny wydatek 
   
 • Pojawiają się trudności związane z próbą upłynnienia zużytych maszyn    
   

 

WYNAJEM
 

 • Nie absorbuje kapitału początkowego
   
 • Koszty eksploatacji i ewentualnego serwisu są ujęte w comiesięcznej racie najmu
   
 • Wynajem nie angażuje dodatkowych zasobów finansowych
   
 • Stała kwota raty najmu umożliwia precyjne planowanie
   
 • Po wygaśnięciu umowy istnieje możliwość wymiany floty na fabrycznie nową
   
 • Brak trudności występujących przy upłynnieniu sprzętu

Nasze oferty

wózki czołowe

 

Zobacz produkty

wózki wewnątrz magazynowe

 

Zobacz produkty

regały magazynowe

 

Zobacz produkty